REGULAMENT PRIVIND SISTEMUL DE BONUSARE PRIN GALBENI PENTRU UTILIZATORUL ONLINE � www.reteteculinare.ro

Definitii

�Organizator� inseamna  NYS EXPERIENCES.R.L., cu sediul �n Bucuresti, Str. Ocna Sibiului 46-48, et. 3, cam.1, Sector 1.

�Campania� inseamna sistemul de bonusare prin Galbeni prin care se ofera posibilitatea participantilor sa castige Galbeni pe care sa ii poata folosi ulterior in achizitia de produse din Magazinul Online

"Durata Campaniei� este perioada cuprinsa in intervalul 15 decembrie 2015 � 10 februarie 2017.

"Galbenii� reprezinta recompensa pe care o primesc Participantii pentru actiunile desfasurate pe Site;

�Regulament� inseamna toate si oricare din regulile campaniei in vigoare, in orice moment pe parcursul desfasurarii acestuia.

�Participant� inseamna orice persoana fizica domiciliata in Romania, care: (i) a �mplinit v�rsta de 18 ani, (ii) a acceptat toti termenii si conditiile descrise in prezentul document, inclusiv politica privind datele personale; (iii) si-a creat un cont de utilizator pe Site si a acceptat termenii si conditiile, precum si politica de confidentialitate afisate pe Site.

�Site� reprezinta platforma www.reteteculinare.ro pe care participantii isi desfasoara activitatea.

�Magazin online� reprezinta platforma de comert online www.culinar.ro

�Site-uri partenere� reprezinta platformele: www.culinar.ro, www.gustos.ro, www.reteteculinare.ro

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania privind sistemul de galbeni (numita �n cele ce urmeaz? si"Campania") este organizat? de NYS EXPERIENCE S.R.L., cu sediul �n Bucuresti, Str. Ocna Sibiului 46-48, et. 3, cam.1, Sector 1, �nregistrat? la Registrul Comer?ului sub nr. J40/1342/14.02.2012, CUI 29704683, operator de date cu caracter personal, �n sensul Legii nr. 677/2001, avand prelucrarea de date cu caracter personal notificata in scopul �Reclama, Marketing si Publicitate� si inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 26931. �n continuare, NYS EXPERIENCE S.R.L. va fi denumit? �Organizator�.

Art. 1.2. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament este final? si obligatorie pentru orice Participant la Campanie. Regulamentul oficial este �ntocmit ?i va fi f?cut public pe Site conform legisla?iei aplicabile din Romania.

Art. 1.3. Organizatorul i?i rezerv? dreptul de a modifica oricare din condi?iile stabilite �n prezentul Regulament in perioada desfasurarii Campaniei, din motive intemeiate, cu obligatia de a anun?a publicul despre aceste modific?ri.

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desf??ur?rii.

Art. 2.1. Campania promo?ional? poart? denumirea �Sistem de bonusare prin Galbeni pentru utilizatorul online - BUC�.

Art. 2.2. Campania se desf??oar? pe Site, si in Magazinul online pe teritoriul Romaniei �n perioada 15 decembrie 2015 � 10 februarie 2017.

Articolul 3. Produse participante la Campanie

Art. 3.1. Participa la Campanie toate produsele comercializate in Magazinul Onlinepe Durata Campaniei.

Articolul 4. Dreptul ?i condi?iile de participare

Art. 4.1. De aceast? Campanie beneficiaz? doar persoanele fizice, care (i) au �mplinit v�rsta de 18 ani la data �nceperii Campaniei, potrivit Art. 2.2 de mai sus, (ii) au acceptat toti termenii si conditiile descrise in prezentul document, inclusiv politica privind datele personale; (iii) si-au creat un cont de utilizator pe Site si au acceptat termenii si conditiile, precum si politica de confidentialitate afisate pe Site; si (iv) care isi desfasoara activitatea online pe Site prin publicarea de retete culinare.

Articolul 5. Modul de desf??urare a campaniei promo?ionale

Art. 5.1.. Sistemul de bonusare prin Galbeni reflecta activitatea Participantilor prin postare de retete pe Site. Aceste activitati, astfel cum sunt definite in prezentul articol, genereaza Galbeni pe care Participantii ii pot vedea in conturile personale si ii pot utiliza pentru a obtine discounturi la produsele achizitionate din Magazinul Online

Art. 5.2. Mecanismul Campaniei

Participantul poate acumula Galbeni pe Durata Campaniei prin postarea retetelor in Site, astfel: 
- Pentru fiecare reteta originala incarcata in Site si aprobata de catre administrator, fiecare Participant va primi un numar de Galbeni, astfel:

 • Reteta usoara: 10 de Galbeni
 • Reteta medie: 25 de Galbeni
 • Reteta complexa: 50 Galbeni

Numarul maxim de Galbeni acordati unui Participant intr-o zi este 50 de Galbeni, indiferent de numarul de retete publicate.

Complexitatea retetei va fi stabilita de catre administratorul Site-ului dupa urmatoarele criterii:

 • Originalitate
 • Timp de pregatire
 • Timp de gatire
 • Numar de ingrediente
 • Pasi necesari pregatirii
 • Categoria de incadrare a retetei

Retete usoare :

- Preparat mancare

 • Timp redus de pregatire - pentru 4 portii (excluzand prepararea termica) �- sub 15min
 • Ingredinte folosite : mai putin de 5 ingrediente principale (nu se considera ingredinte : sare, piper, condimente)
 • Maxim 2 etape de pregatire

Exemplu : Ostropel de pui, Clatite, Supa crema de legume, Spagetti AOP

- Preparat bauturi

 • Pregatita direct in pahar (fara a fi adaugata in shaker etc)
 • Timp redus de preparare : sub 5min
 • Ingredinte folosite : mai putin de 3 ingrediente

Retete medii :

- Preparat mancare

 • Timp redus de pregatire - pentru 4 portii (excluzand prepararea termica) � sub 30min
 • Ingrediente folosite : mai putin de 10 ingrediente
 • Cel putin doua etape de pregatire : blat + crema, carne brezata in tigaie si finalizata in cuptor, fel principal + sos special

- Preparat bauturi

 • Implica metode de preparare: shake, blender etc
 • Timp de pregatire : 5-7min
 • Ingrediente folosite : intre 3-5 ingrediente

Reteta complexa :

- Preparat mancare

 • Timp de pregatire - pentru 4 portii (excluzand prepararea termica) peste 30min
 • Ingrediente folosite : peste 10 ingrediente principale
 • Cel putin 3 etape de pregatire : 2 procese pentru carne (tigaie + cuptor) + garnitura speciala + sos separat

Exemplu : Paella, Lasagna, Beef Wellington

- Preparat bauturi

 • Implica tratare termica a ingredientelor
 • Timp de pregatire : peste 7 min
 • Ingrediente folosite : peste 5 ingrediente
 • Timp: peste 7 min

Galbenii intra in contul Participantului la 24h dupa ce reteta a fost aprobata de catre administratorul Site-ului.

Art 5.3 Postarea retetei pe alte Site-uri partenere : 
- O reteta poate fi postata pe oricare din Site-urile partenere, dar va genera galbeni numai pe Site-ul partener pe care este postata prima data.

Art 5.4 Bloguri culinare

In cazul in care o reteta de pe Site este postata pe propriul blog culinar iar traficul redirectionat in Magazinul online atrage o vanzare de produse din magazin, atunci proprietarul blogului va primi un bonus in Galbeni de pana la 50% din valoarea produsului vandut, in functie de categoria din care face parte produsul.

Vanzarea este atribuita ultimului link prin care a fost accesat Magazinul Online, perioada de atribuire fiind de 30 de zile.

Art 5.5 Valoarea Galbenilor: 
- Fiecare 10 Galbeni echivaleaza cu o reducere de 1leu si pot fi folositi pentru achizitionarea oricarui produs din Magazinul Online.
- Galbenii proveniti din incarcarea de retete pot fi utilizati din momentul dobandirii lor, dar nu mai putin de 24 de ore de la aprobarea retetei de catre administratorii Site-ului.

Art 5.6 La achizitia oricarui produs din Magazinul Online, Participantul poate folosi Galbenii activi din cont reducand astfel pretul final al produsului dupa urmatoarele reguli:
- Se poate obtine o reducere de pana la 30% din valoarea facturii
Sistemul ii va propune automat Participantului valoarea maxima de Galbeni pe care o poate folosi, fara ca acesta sa fie insa obligat sa-i foloseasca pe toti. Participantul poate oricand sa reduca numarul de Galbeni pe care-i foloseste.

Art 5.7 Participantul poate utiliza in Magazinul Online si Galbeni acumulati prin intermediul altor siteuri care apartin Organizatorului.

Art 5.8 La achizitia oricarui produs din Magazinul Online participantul va fi recompensat cu alti galbeni care pot fi utilizati conform regulamentul de bonusare prin galbeni din Magazinul Online.

Articolul 6. Durata si incetarea Campaniei

Art. 6.1. Campania se desfasoara pe o perioada 15.12.2015 si 01.01.2017. Galbenii acumulati si validati pe durata Campaniei si nefolositi se pierd dupa un an de zile de la activarea lor.

Art. 6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau suspenda Campania. In oricare dintre aceste cazuri, Participantii vor fi informati si niciun Participant nu va avea niciun fel de recurs impotriva Organizatorului, pentru niciun motiv legat se suspendarea sau modificarea Campaniei. Nicio modificare sau suspendare nu da dreptul la indemnizatii sau despagubiri de orice fel in beneficiul Participantilor.

Art. 6.3. Organizatorul este privat de orice responsabilitati pentru toate consecintele, directe sau indirecte ale eventualelor disfunctionalitati ale Campaniei. Organizatorul va face cu toate acestea eforturi pentru a permite Participantilor sa beneficieze de Galbenii acumulati pana la momentul respectiv in cazul unor disfunctionalitati.

Articolul 7. Protectia datelor cu caracter personal.

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de Participanti prin Formularul de inscriere, in scopul derularii activitatii de reclama, marketing, publicitate, oferte. Datele vor fi dezvaluite partenerilor contractuali din Romania, in scopul mentionat in prezentul Regulament. Pe viitor, aceste date vor permite tinerea la curent a Participantilor cu activitatile desfasurate. Conform Legii nr. 677/2001 posesorul beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Posesorul are dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care il privesc si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, se poate adresa o cerere scrisa, datata si semnata la adresa Organizatorului. De asemenea, ii este recunoscut dreptul de a se adresa justitiei.Transmiterea datelor personale unor autoritati sau institutii de stat se va face numai in cazul in care Organizatorul este obligat la aceasta conform legislatiei romane in vigoare.

Articolul 8. For?? major?. Caz fortuit

Art. 8.1. Pentru scopul acestui Regulament, for?? major? �nseamn? orice eveniment extern care nu poate fi prev?zut si nici impiedicat sau evitat de c?treOrganizator din motive independente de voin?a sa, care atrage imposibilitatea Organizatorului de a-?i �ndeplini obliga?iile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prev?zut ?i nici �mpiedicat de c?treOrganizator.

Art. 8.2. Dac? o situa?ie de for?? major? sau caz fortuit �mpiedic? sau �nt�rzie total sau par?ial executarea Regulamentului ?i continuarea Campaniei, Organizatorulva fi exonerat de r?spunderea privind �ndeplinirea obliga?iilor sale pentru perioada �n care aceast? �ndeplinire va fi �mpiedicat? sau �nt�rziat?, conform art.1351 C.civ.Organizatorul, dac? invoc? for?a major? sau cazul fortuit, este obligat s? comunice participan?ilor la Campanie cazul existent �n termen de 5 zile lucr?toare de la apari?ia cazului de for?? major? sau caz fortuit.

Articolul 9. Litigii

Art. 9.1. Orice reclamatie av�nd ca obiect Campania poate fi adresata in scris la adresa sediului social al Organizatorului specificata in acest Regulament sau trimisa pe mail la contact@culinar.ro in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 9.2. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Articolul 10. Intreruperea Campaniei

Art. 10.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor Participantii prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in magazine, etc.).

Art. 10.2. In situatia in care Campania este intrerupta saususpendata,Organizatorul va acorda beneficiile Campaniei Participantilor care au indeplinit conditiile Campaniei pana la data suspendarii sau intreruperii, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Articolul 11. Regulamentul campaniei promotionale

Art. 11.1. Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit pe Site-ul oficial al Organizatorului (www.culinar.ro) pe toata perioada de desfasurare aCampaniei.

Art. 11.2. Simpla participare la aceasta Campanie echivaleaz? cu/implic? cunoa?terea ?i acceptarea integral? ?i necondi?ionat? de c?tre orice Participant a prevederilor prezentului Regulament ?i a aplic?rii acestora �n ceea ce prive?te Campania.

NYS EXPERIENCE S.R.L.